تعداد مبلغ پرداختی واحد پول
ثبتــــ نـــام سبد خرید

شماره حساب

 

 

کلیه حساب ها به نام داریوش ملاوردی می باشد.

 


     بانک صادرات 

 

6037-6915-6090-4583

شماره کارت

0325460739006

شماره حساب

IR980 1900 0000 0325 4607 39006

شماره شبا

 


     بانک سپه

 

5892-1010-4040-5280

شماره کارت

1012300866011

شماره حساب

IR77 0150 0000 0101 2300 8660 11

شماره شبا

 

پشتیبانی سفارشات